Memories

Memories er et fotoalbum for Android.

Fotoalbum

Organisering av minner på mobiltelefon og nettbrett kan være utfordrende. Med kamera alltid for hånden er det lett å fange alle de viktige øyeblikkene på film og video, men dessverre er det like lett for at disse forsvinner i den store mengden data.

Memories er en fotoalbum-app, et bildegalleri med ekstra funksjoner, som forsøker gjøre det enklere å beholde oversikten fra øyeblikket "fanges på film". Ved å kunne legge til en kort tittel og beskrivelse tar man vare på situasjonen, og unngår en suppe av liknende motiver hvor man ikke kan skille det ene fra det neste.

Appen bruker Apache Commons Imaging for å skrive kommentarer inn i JPEG metadata, i diverse EXIF- og IPTC-tags. Dermed følger teksten med når man deler bildene eller overfører dem til PC. Disse taggene kjennes igjen av standard bildevisningsprogrammer, slik at teksten dukker opp i Google Photos, Apple Photos, Picasa etc.