European Journal on Behavioral Analysis

På oppdrag fra Høyskolen i Akershus/UiO utvidet jeg EJOBA sine nettsider med en rekke nye moduler.

Visning av issues

Hver utgave av EJOBA (to ganger ålig) lastes opp på serveren som et sett av PDF- artikler. Disse spesifiseres gjennom metadata i en CSV-formatert (komma-separert) "søkefil", og dermed er web-publiseringsarbeidet ferdig!

Mitt skript traverserer mappestrukturen blant PDF-filene, og bygger automatisk opp en webversjon av hver slik utgave basert på metadata. Nye utgaver er kun tilgjengelig ved innlogging, men alt innhold gjøres fritt tilgjengelig etter to år. Skriptet mitt sørger for å kun betjene tilgang til artikler (PDF) iht. autentisering, eventuelt vise info om pålogging/hvordan få tilgang.


Fritekstsøk

EJOBA ble utvidet med et egenutviklet søkeverktøy for fritekstsøk, med en spesialtilpasset scoringsfunksjon for treff i tittel, abstract og forfatter-felt. Søket tar også høyde for at søker kanskje ikke har fått aksentuerte bokstaver rett i egennavn: Søk på "dottir" bør også gi treff på artikler skrevet av I. Sveinsdóttir.


Cookie-basert handlekurv med kredittkort-modul

Nettsiden ble senere utvidet med en komplett e-handelsløsning. Her kan man handle ulike produkter -- i dette tilfellet, individuelle artikler (PDF for nedlasting), papirutgaver av hele issues, eller opprette abonnement.

Hele løsningen er egenhendig utviklet fra bunnen av, og tilpasset EJOBA sin business case. Handlekurven ble implementert klient-side ved hjelp av JavaScript og cookies, men i tilknytning til server-side skript som blant annet sørger for at bruker ikke kan modifisere kritiske data som enhetspris.