Bitmonsteret

Bitmonsteret er en interaktiv installasjon utviklet i samarbeid mellom Institutt for informatikk (UiB), Bergen Vitensenter VilVite og Bergen Teknologioverføring (BTO). Formålet er å forklare feilkorrigerende koder på en ukonvensjonell måte.

Formidling gjennom eksperimentering

Formålet med Bitmonsteret er å gi en ukonvensjonell og annerledes vinkling på et fagfelt som gjerne kan fremstå som komplisert og tørt. Kodeteori ligger i krysningsfeltet mellom matematikk og informatikk og utgjør en forutsetning for all digital kommunikasjon -- en av grunnsteinene for de moderne sosiale arenaene som har blitt så viktig del av vår hverdag.

Bitmonsteret illustrerer overføringen av en byte med data, via 8 parallelle laserstråler. Ved å kunne fysisk interagere med laserstrålene kan brukeren selv simulere støy under overføringen og umiddelbart oppleve hvordan dette påvirker informasjonen, og hvordan dette er et problem.

Installasjonen har flere ulike spill man kan velge mellom, som gir håndfast demonstrasjon av ulike konsepter innen kodeteori. Det mest grunnleggende spillet er å skape støy, og se i hvilken grad ulike feilkorrigerende koder kan hjelpe til å reparere informasjonen. Andre spill er basert på standard representasjon av tall som 8-bits kodeord -- såkalte bitmønstre -- i ASCII-koden. Et bilde er skjult bak ni nummererte ruter. Ved å blokkere laserstråler kan brukeren endre 1 til 0, og dermed "lage" rett byte for å åpne en og en luke.